Obrada prirodnog kamena - Ruralni kamen

 

Ruralni kamen se ne obrađuje, jer ga je priroda obradila delovanjem egzogenih uticaja. Koristi se u prirodnom obliku kako je izvađen sa nekog lokaliteta.
Primena ovog kamena je u dekorativne svrhe, za ukrašavanje prostora u eksterijeru i enterijeru, znači u čovekovom okruženju.
Pejzažisti i arhitekte ga najviše koriste za alpinijume, bašte, potočiće, jezera, slapove i.t.d.

 

 

Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena