Tehnike obrade drobljenog kamena

 

Objekti izgrađeni u našem geografskom prostoru, tehnologijom ugradnje maltera od drobljenog kamena su pokazali veliku postojanost, lako održavanje, svojstvo dobre revitalizacije i kvalitetne konzervacije.
Najbolja garancija su neoštećeni objekti izgrađeni u Beogradu, čije fasade i posle 100 godina imaju dekorativan izgled i dobre fizičko-mehanički karakteristike.
Fasade od t.z.v. “veštačkog kamena”, kako ih građevinci nazivaju, nemaju alternative, kada je u pitanju dekorativnost, trajnost i arhitektonski sadržaj u klimatskim uslovima kontinentalne klime, gde su temperaturne razlike od -30 do +40°C.
Sve monumentalne zgrade u Beogradu (GRADSKA SKUPŠTINA, STARI DVOR, ZGRADE VLADE SRBIJE i.t.d.) su urađene u ovoj tehnologiji završne obrade. Primera izgrađenih objekata iz ovog perioda ima mnogo.
CONTRACTOR je uveo drobljenje i pripremu 7 (sedam) novih stenskih materijala (kersantit, argilošist, oniks, dolomite, cipolin, tuf, gnajs). Ovi materijali se primenjuju na bazi naših istraživanja vezanih za fizičko-mehaničke, termičke i hemijske karakteristike stenskog materijala u ležištima TG i AG kamena Srbije.
Dosadašnja iskustva i stručne potvrde od strane arhitekata, građevinaca i investitora ukazuju da smo na pravom putu, kada je u pitanju razvoj naših proizvoda.
Primenom novih stenskih materijala fasade, enterijeri i drugi građevinski sadržaji su dekorativniji, trajniji i postojaniji u pogledu boje. Posebno je važno napomenuti da su eliminisani nedostaci kada su u pitanju mikropukotine, razne fizičke deformacije i nedostaci koji su se do sada javljali primenom drobljenih mermera i krečnjaka.

 

Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena