Obrada prirodnog kamena - Podovi

 

Obrada kamena za podove u eksterijeru, enterijeru i svim drugim ambijentima je posebna specifičnost proizvodnog programa CONTRACTOR-a.
Obradom oko četrnaest domaćih stenskih materijala (krečnjaci, graniti, metamorfiti…) i velikog broja uvoznih stenskih materijala, u različitim geometrijskom formama i različitim dimenzijama, projektanti imaju mogućnost za primenu obrađenog kamena za različite sadržaje u oplemenjivanju nekog ambijenta.
Primeri koje smo prikazali na web site-u su samo jedan mali segment naših radova i ideja koje možemo realizovati zajedno sa projektantima i investitorima.

 

 

Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena