Biro za projektovanje

 

    Za razliku od proizvodnog dela kompanije, koji je imao jedan linearan trend razvoja, Biro za projektovanje, formiran 2003 godine, razvijao se geometrijskom progresijom. U toku svog postojanja razvijao se i kadrovski što je rezultiralo visokim nivoom kvaliteta projekata.


CONTRACTOR DOO je razvoj Biroa za projektovanje isključivo bazirao na permanentnoj edukaciji mladih inženjera. Starijih inženjera su svojim iskustvom predstavljali sigurnost za dalji razvoj firme i garanciju za investitora da će svaki posao uraditi kvalitetno i na vreme.


U oblasti geologije, rudarstva i ekologije projektovali smo rudarske objekte različitih nivoa složenosti. Posebno ističemo da je pored Glavnih i Dopunskih rudarskih projekata (izvođačkih projekata) Biro za projektovanje radio i nekoliko Studija u kojima su analizirane projekcije dugoročnog razvoja pojedinih rudnika (Rudnik uglja Pljevlja), tehnologije poboljšanja kvaliteta mineralnih sirovina (ciglana FS Bečej), razvoj inovacionih programa (Contractor doo) i sl. Možemo izdvojiti kao primer dobrog projekta vrlo složenog rudnika „Idejni projekat eksploatacije uglja u pljevaljskim ugljenim basenima sa studijom opravdanosti“ i „Studije homogenizacije“ radi poboljšanja kvaliteta opekarskih sirovina. Takođe su naši inženjeri obavili veliki broj stručnih analiza i EKSPERTSKIH IZVEŠTAJA.


Biro za projektovanje je u projektantskom i stručnom smislu koncipiran kao zatvoreni sistem, sa inženjerskim profilima za izradu kompletne tehničke dokumentacije po sistemu „ključ u ruke“. To znači da radi dokumentaciju za dobijanje potrebnih saglasnosti i dozvola od nadležnih Ministarstava Republike Srbije vezanih za problematiku rudarstva, geodezije, geologije, rekultivacije i ekologije. „Zatvoreni“ sistem znači samostalnost Biroa u stručnom i tehničkom smislu, a istivremeno i nezavisnost od „spoljnih“ saradnika.


Sektor za inženjering koji sa geodetskim, geološkim, rudarskim i inženjerom za zaštitu životne sredine radi stručne izveštaje i planove, geodetski snima radove i vodi geološke rezerve rudnika, rukovodi i usmerava eksploataciju i preradu rudnika koji nemaju adekvatan stručni kadar po Zakonu o rudarstvu Srbije.

 

Treba istaći širok opseg projektantskog potencijala Biroa za projektovanje koji čine inženjeri koji su radili u rudnicima bakra, olova i cinka, rudnicima uglja, rudnicima sa podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina, površinskim kopovima tehničkog građevinskog i ukrasnog kamena. Naše iskustvo koje imaju inženjeri u rudnicima je podloga za svaki izvođački projekat i njegovu realizaciju.


U arhitektonskom segmentu projektovanja Biro za projektovanje angažuje arhitektonske Biroe koji implementacijom naših materijala i naših ideja čine zatvoreni krug, opet po sistemu „ključ u ruke“, u kome se zna šta ko radi i ko odgovara za kvalitet dokumentacije i izabranog materijala.


Dosadašnji rezultati prezentirani kroz referenc listu prikazani su na posebnoj stranici.

 

U ovom momentu u Birou za projektovanje radi sedam inženjera njihove biografije možete pogledati ovde.

 

Sa ponosom možemo istaći da je Republika Srbija u dva navrata participirala troškove naših razvojnih inovacionih programa. Prvi program 2008 godine Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje, a drugi početkom 2010 godine Ministarstvo za nauku. Stručni potencijal firme je izvedrio inovacije koje prvenstveno tretiraju primenu i obradu domaćih mineralnih sirovina u arhitekturi i građevinarstvu.

Contractor doo je u građevinarstvo „uveo“ nove proizvode, originalne i bazirane na domaćim materijalima.