Proizvodnja drobljenog arhitektonskog kamena - dekorativnog kamena

 

    

    Građevinci u žargonu drobljeni kamen nazivaju “veštački kamen”, što ne odražava suštinu.
    Proizvodnja drobljenog dekorativnog kamena je po svojoj tehnološkoj suštini jedan od najsloženijih procesa u kojem se dobija široka lepeza proizvoda za građevinarstvo, počev od punila za lepkove pa do dekorativnih maltera i velikog broja granulata bez kojih arhitekte ne bi mogli dizajnirati kvalitetne arhitekturske sadržaje.

    Proizvodnja drobljenog dekorativnog kamena obuhvata niz proizvoda različitog sastava i granulometrije. To su sledeći proizvodi:

 

 Drobljeni materijali za teraco

 Drobljeni stenski materijali za kulie završnu obradu

 Materijali za dekorativne završne maltere u eksterijeru i enterijeru

 Materijali za pikovane i štokovane završne površine u građevinarstvu

 Granulacije različitih stenskih materijala i boja za završne površine sa
    polimernim vezivima

 

 

 

    

Upotreba drobljenih agregata u građevinarstvu zahteva veliku stručnost arhitekte i građevinaca i majstorstvo onog koji svojom rukom daje pečat celom poslu. Praksa je pokazala da u našim klimatskim uslovima najduže traju završni radovi u građevinarstvu kada im je osnova drobljeni kameni agregat.

 

    Razni premazi i krečenja ne mogu da opstanu u kontinentalnoj klimi gde su moguće temperaturne razlike i do 70°C (-30 - +40°C), gde se smenjuju vetrovi, sunce i mrazevi. Ali za izbor određenog drobljenog materijala, tehnike i načina ugradnje, determinacije vremenskih uslova rada (vlažnost vazduha, temperatura vazduha – vetrovi, sunce) potreban je stručniji pristup i onda se neće desiti defekti na fasadama i enterijeru.

 

    CONTRACTOR DOO je isporučio veliku količinu proizvoda od drobljenih agregata za mnogo poznatih objekata u Srbiji i Beogradu (Beogradska arena, kompleks zgrada na Mačkovom kamenu, kompleks zgrada u ulici Jovana Lisjaka, veliki broj zgrada u ul. Vojvode Stepe, rekonstrukcija zgrade Vlade Srbije posle NATO bombardovanja itd.); u Podgorici – zgrada Muzeja grada, a takođe i veliki broj privatnih objekata u Kotoru, Bijelom Polju, Nikšiću.

 

    Malo je poznato stručnoj javnosti u građevinarstvu Srbije da je CONTRACTOR DOO uveo sedam novih stenskih materijala koji se do sada nisu primenjivali u izradi fasada i enterijera od drobljenog agregata. Poseban akcenat je dat stenskim materijalima koji imaju izuzetna reološka svojstva, trajnost, postojanost boja, izvanredne termičke osobine. Od novih stenskih materijala koji su uvedeni u građevinarstvo Srbije poslednjih deset godina i čije ponašanje sve vreme pratimo spomenućemo: gnajs, mermerni oniks, dolomit, siga, tuf, cipolin, argilošist.

 

 

Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena