Obrada prirodnog kamena - Pločasti kamen

 

Obrada prirodnog kamena iz ležišta ukrasnog kamena Srbije, Crne gore i Makedonije se vrši ručno i mašinski.
Ručna obrada kamena obuhvata nekoliko tehnika završne obrade kao što su: cepanje, špicovanje, bunjanje, štokovajne i.t.d.

Mašinska obrada kamena se radi uz pomoć nekoliko tipova mašina kojima se realizuju sledeće završne obrade: geometrizacija kamena, štokovanje primenom metode rotacije, brušenje, četkanje fiber-glas četkama, termičke metode i.t.d.
CONTRACTOR obrađuje veliki broj stenskih materijala različite strukture, teksture i boje, različitog genetskog porekla sa domaćih i stranih ležišta arhitektonskog kamena.

 

 

Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena Bordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamenaBordura antiko kamena