Dobrodošli

 

    O kompaniji CONTRACTOR, a posebno o razvoju kompanije koji je bio posut trnovitim stazama, danas kada se o tome priča, sa određene vremenske distance, sve izgleda prirodno i čak romantično. Govoriti i pričati o sebi može često da bude subjektivno i ružno, posebno kada se pređe granica mere. Analizirati sopstveni razvoj znači praviti poređenja sa drugim firmama iz branše u kojoj je konkurencija uvek bila nemilosrdna i često nelojalna.


Razvoj sa sopstvenim finansijskim sredstvima, bez kredita je bio sporiji, ali siguran, jer se vršio prema „guberu“ bez bankovnih kredita. Razvoj CONTRACTOR-a je imao specifičnosti koje nisu karakteristične za većinu firmi. Stručni inženjerski kadar je bio bio fundament razvoja firme. Razvijali smo programe koji su po svom sadržaju bili novi na našem tržištu i uvek prvi. Takva strategija je donela afirmaciju proizvodnog dela kompanije. Ponosimo se implementacijom sedam potpuno novih domaćih stenskih materijala u građevinarstvu Srbije, kao i tehnologijama završne obrade kamena sa domaćih ležišta koje su malo poznate kod nas.


    Kreativnost stručnog kadra je preduzeće usmeravalo u pravcu stvaranja novih proizvoda. Širina proizvodnog programa, koja danas karakteriše preduzeće, ostvarena je apsolutno sopstvenim stručnim kadrom. Finalizacija prerade kamena “bez ostataka” omogućila je stvaranje tehnoloških celina kao što su:

  Obrada arhitektonskog kamena savremenim tehnikama

      završne obrade

  Obrada arhitektonskog kamena u tehnici antiko obrade

  Drobljenje arhitektonskog kamena za dobijenje dekorativnog agregata

      za građevinarstvo

  Fino mlevenje arhitektonskog kamena za polimere i

      epoksidne emulzije

  Dobijanje ukrasnih frakcija za punila.

 

Poseban uspeh preduzeća je overa rezervi ležišta kvalitetnog zeolita i početak eksploatacije i prerade u široku lepezu proizvoda.

Sve do sada postignuto, u pogledu tehničke dokumentacije koja je pratila razvoj preduzeća, vezano je za Biro za projekovanje.